Uachtarán na hÉireann@presidentirl

posts followers following


Uachtarán na hÉireann

‪President Higgins addressing the audience at an event showcasing Irish and Cypriot music and poetry at the Cyprus Theatre Organisation.‬ ‪https://president.ie/en/diary/details/president-hosts-cultural-event-for-irish-community‬


3

Uachtarán na hÉireann

‪President Michael D Higgins and Nicosia’s mayor Mr. Constantinos Yiorkadjis, on the roof of the new   #Nicosia   municipality building, overlooking the Green Line that divides the city.‬ ‪https://president.ie/en/diary/details/president-meets-mayor-of-nicosia-mr-constantinos-yiorkadjis‬


1

Uachtarán na hÉireann

President Higgins met the Mayor of   #Nicosia  , Mr. Constantinos Yiorkadjis, who briefed him on the history and current issues affecting the city. ‪Nicosia is the last divided capital in Europe, having been split since the establishment of the Buffer Zone. ‬ ‪The new municipal offices are built close to the Green Line dividing the old city, and shares its site with archaeological excavations of Byzantine era buildings.‬ Thug an tUachtarán cuairt ar an bhfoirgneamh bardasach sa sean-Niocóis, áit ar bhuail sé leis an Méara, an tUasal Constantinos Yiorkadjis agus a ar cuireadh ar an eolas é faoin stair agus faoi cheisteanna reatha a bhfuil tionchar acu ar an gcathair.


0

Uachtarán na hÉireann

President Higgins visited the UN peacekeeping force in   #Cyprus  , in the United Nations Buffer Zone in Nicosia. The Buffer Zone is a de-militarised zone, patrolled by the   #UN   peacekeeping force in Cyprus, established in 1964. It stretches 180 km across the island, measuring 7.4 km at its widest and 3.3 m at its narrowest point, and some 10,000 people live in villages, or work on farms, located within the zone. Thug an tUachtarán cuairt ar cheanncheathrú fhórsa coimeádta síochána na NA (  #UNFICYP  ), agus thapaigh sé an deis aird a tharraingt ar ghealltanas fadbhunaithe na hÉireann don mhisean agus do choimeád na síochána leis na NA go ginearálta. Is crios dímhíleataithe atá sa Chrios Maolánach a ndéanann fórsa coimeádta síochána na NA sa Chipir, a bunaíodh in 1964, patról air. Síneann sé 180 km trasna an oileáin agus tá sé 7.4 km ar leithead ag an áit is leithne agus 3.3 km ag an áit is caoile agus tá thart ar 10,000 duine ina gcónaí i sráidbhailte taobh istigh den chrios nó ag obair ar fheirmeacha atá lonnaithe ann. www.president.ie


0

Uachtarán na hÉireann

The State Visit by President Higgins began this morning, with a ceremonial welcome to the country by the President of the Republic of Cyprus, H.E. Nicos Anastasiades. Thosaigh Cuairt Stáit an Uachtaráin Uí Uigínn le searmanas fáiltithe atá eagraithe ag Uachtarán Phoblacht na Cipire, A Shoilse Nicos Anastasiades.


0


Uachtarán na hÉireann

President and Sabina Higgins have arrived in Cyprus, for the State Visit. At Larnaca airport they were greeted by Minister for Justice and Equality Mr Charles Flanagan and the Ambassador of Ireland to Cyprus, Ms Deirdre Ní Fhallúin. Tosóidh Cuairt Stáit an Uachtaráin Uí Uigínn le searmanas fáiltithe roimhe chuig an tír ag Uachtarán Phoblacht na Cipire, A Shoilse Nicos Anastasiades. Is é seo an chéad Chuairt Stáit ag Uachtarán na hÉireann ón mbliain 2006, agus leanann sé cuairt rathúil an Uachtarán Anastasiades ar Éirinn in 2016.


1

Uachtarán na hÉireann

President Higgins meeting with the President of   #Malta  , George Vella, in Athens today. Both leaders were in the Greek capital for the   #Arraiolos   meeting of Heads of State.


0

Uachtarán na hÉireann

In   #Athens  , President Higgins attended a performance of "Lessons of War II: Sicilian Drama", a dramatisation of Thucydides’ history of the   #Peloponnesian   War. The play traces the politics and colonial hubris behind ambitious plans for rule over the West, leading up to the crushing defeat of the Athenian forces and the final collapse of expansionist plans. After the play, the President met the cast and staff of the theatre.


1

Uachtarán na hÉireann

‪President and Sabina Higgins visited harbour at Piraeus.‬ ‪The city was founded in the 5th Century BC, serving as a key harbour for the ancient city of Athens. ‬ ‪Today, it is the largest passenger port in Europe, and one of the largest container ports in the Mediterranean.‬ Bunaíodh an chathair sa 5ú céad RC, agus ba chalafort tábhachtach do chathair ársa na hAithne a bhí inti. Sa lá atá inniu ann, tá sé ar an gcalafort paisinéirí is mó san Eoraip agus ar cheann de na calafoirt coimeádán is mó sa Mheánmhuir.


7

Uachtarán na hÉireann

Following the official close of the Arraiolas Group meeting, the President of   #Greece   hosted a State Dinner in the Presidential Mansion, in honour of the Heads of State and their spouses. Tar éis clabhsúr oifigiúil a chur ar chruinniú ghrúpa   #Arraiolos  , rinne Uachtarán na Gréige óstáil ar Dhinnéar Stáit i dTeach Mór an Uachtaráin, in onóir na gCeann Stáit agus a gcéilí. Hans Zomer Head of Communications and Information Áras an Uachtaráin Ph: +353 1 617 1075 Mob: +353 87 151 0040 Email: hanszomer  @president.ie  


1

Uachtarán na hÉireann

In Athens, Sabina Higgins joined the spouses of several Presidents attending the Arraiolos Group meeting for a guided tour of the Stavros Niarchos Cultural Foundation by Elpidoforos Pappas, Chief Operating Officer of the Centre. They also visited the recently-opened National Library of Greece and the winter stage of the Greek National Opera, and toured the grounds which are planted with Greek wildflowers.


1

Uachtarán na hÉireann

Thirteen EU Heads of State are attending the 15th meeting of the Arraiolos Group, which is being held in the historic Zappeion building in central   #Athens  . ‪Tá 13 Cheann Stáit den AE i láthair ag an 15ú cruinniú den Ghrúpa Arraiolos atá ar siúl sa bhfoirgneamh stairiúil an Zappeion.‬ ‪www.president.ie


2

Next Page

@Uachtarán na hÉireann FOLLOWERS

The end.