#HayatSanatı Instagram Photos and Videos | instagyou.com

‪Çoğalma ve çoğaltma tutkusu…‬ ‪Son gün daha gelmeden ‬ ‪İnsanlara yeryüzünde Cehennemi yaşatacak.‬.. 💥💥💥💥💥 ÇOĞALTMA tutkusu sizi oyalayıp durdu, Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz (kabre girinceye kadar mal artırmağa çalıştınız). Ama hayır! Vakti gelince, gerçeği (burada) öğreneceksiniz; Daha da olmadı, o zaman vakti gelince Gerçeği (orada) öğreneceksiniz. Hayır, hayır! Eğer bu (tutkunun neye mal olduğunu) tam kavramış olsaydınız Elbet (dünyayı) cehenneme (çevirdiğinizi) de görürdünüz; (Tutun ki burada göremediniz), Ama daha sonra (âhirette) onu zaten gözlerinizle göreceksiniz; Nihayet o gün, ebedî nimetlerden vaz geçip (geçici nimetlere yönelmenizden) dolayı hesaba çekileceksiniz.   #Tekasür102  /1-8 🌈💥💥 Geçici nimetleri Biriktirme tutkusuyla oyalanmak Sizi gerçek nimeti görür gibi inanmaktan Uzaklaştırdığı için de iş işten geçmiş olacak…   @mustafaislamogl     #Mustafaİslamoğlu   💥💥💥   #Cehennem     #ÇoğaltmaTutkusu     #  ncedenYaşamak   #HayatKitabı     #Çevre     #Küreselısınma     #HayataKatkıHayattır     #Farkındalık     #HayatSanatı     #AnlamYolculuğu     #Gelişim     #Psikoloji     #Tesbit     #Biz     #BiziHatırla     #BizOlmak     #farkedenben  

49Normal