#hazret Instagram Photos and Videos | instagyou.com

Gönülleri Kur’ân ve Sünnet’in bilgisiyle, yâni hikmetle nurlanarak irfâna ermiş olan Rabbânî âlimler ve kâmil veliler, hem kendilerinin hem de etraflarında bulunanların gönüllerini aydınlatırlar. Nitekim âyet-i kerîmede buyrulur: “Sen, Rabb’inin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et.”[1] Böylece Kur’ân ve Sünnet’in ebedî saadet yolunu gösteren hidâyet kandilleri olurlar. 1. Nahl Sûresi, 125. Âyet.   #hazret     #seyda     #norşin     #abdulkerimçevik     #tasavvuf     #nakşibendi     #kuran     #hadis     #peygamber     #sünnet     #ayet